Pijnvermindering en makkelijker bewegen. Om dit te bereiken is soms overleg nodig met professionals uit andere vakdisciplines. Indien nodig hebben wij directe lijnen met andere experts voor vlot en deskundig overleg.
Door intensieve samenwerking tussen de verschillende disciplines en het combineren van specifieke kennis ben je zeker van de beste hielzorg in de regio. Omdat wij het zorgtraject voor je coördineren is jouw behandeltraject altijd vlot geregeld.

Orthopedisch chirurg – ziekenhuis Slingeland

In sommige gevallen is advies van een orthopedisch chirurg, ofwel orthopeed, gewenst. Of is meer beeldvormend onderzoek benodigd via röntgenfoto’s, MRI of CT-scan. Wij hebben hiervoor direct contact met de orthopeden van ziekenhuis Slingeland. Soms is telefonisch advies of verder beeldvormend onderzoek voldoende, in een aantal gevallen is een gecombineerde behandeling (orthopedisch advies, fysiotherapie, medicijnen en eventueel een operatie) noodzakelijk.

Sportarts Naeff

Sporten is gezond, maar helaas ook vaak een bron van langdurige blessures. In specifieke situaties overleggen wij met sportarts Naeff om te beoordelen wat wij als team aan het herstel en voorkomen van chronische hielproblemen door sporten kunnen doen. Ons doel is dat je op een verantwoorde manier weer klachtenvrij kunt sporten.

Orthopedisch schoenmaker Voetmax

Orthopedische schoenen – eventueel gecombineerd met inlays – kunnen bijdragen aan het verminderen van hielpijn, omdat de wrijving verminderd wordt. Voor patiënten met een voetafwijking of een andere voetbouw heeft onze podotherapeut rechtstreeks collegiaal overleg met orthopedisch schoenmaker Voetmax.